Tuin ophogen Almere

Tuin ophogen in Almere

Ons polderlandschap is prachtig en weids. Maar wat eens water was kan nu ook problemen veroorzaken. Steden als Almere en Lelystad krijgen vroeg of laat te maken met bodemverzakkingen en wateroverlast. De verzakkingsproblemen zijn vaak zichtbaar in tuinen. Het ophogen van tuinen is een veelvoorkomende oplossing om deze problemen aan te pakken. Wij hebben ons door middel van zandblaas-techniek gespecialiseerd in het ophogen van tuinen in Almere, Lelystad en andere poldersteden en dorpen.

Specialist tuin ophogen Almere

Wij hebben ons gespecialiseerd in het ophogen van tuinen in steden, zoals Almere, Rotterdam en Amsterdam. Doorgaans zijn tuinen in steden slecht bereikbaar doordat er geen achterom is, de tuinen niet gelijkvloers zijn of de doorgang te smal is voor zwaardere apparatuur. Bij zandblazen maken we gebruik van een blaascombinatie waarmee je via slangen het zand over een grote afstand kunt verplaatsen zonder dat er een kruiwagen of iets dergelijks aan te pas komt. We kunnen zo over een afstand tot wel 150 meter gericht zand aanbrengen in tuinen en kruipruimtes. Is de tuin via een achterdeur te bereiken, dan maken we hier gebruik van. Is er geen achterom aanwezig? De slangen gaan dan via de woning richting de tuin. Op deze manier kunnen in korte tijd grote hoeveelheden zand verplaatsen zonder de woning de bevuilen of te beschadigen. Zandblazen of zandspuiten is het ideale alternatief voor het ophogen van een tuin in Almere.

Tuin ophogen in Almere

Direct snel en efficiënt de tuin op laten hogen of het terras vergroten in Almere? Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte op maat aan.

Offerte aanvragen
Tuin ophogen in Amsterdam

Voordelen tuin ophogen in Almere d.m.v. zandblazen

  • Efficiënt en snel
  • Woning blijft schoon
  • Ook geschikt voor woningen met hoger gelegen toegang (bordestrap)
  • Blazen over grotere afstanden mogelijk
  • Zeer kleine kans op beschadiging vloer en deurposten
  • Wij zorgen voor het aanleveren van het zand, je hoeft zelf geen zand te bestellen

Oorzaken bodemverzakking

Er zijn verschillende redenen waardoor een tuin begint te verzakken. Met name de huidige weersinvloeden versterken de problemen met bodemverzakking. Daarnaast bevindt het overgrote deel van Nederland zich onder de zeespiegel. We hebben in ons land dus sneller wateroverlast. De verzakking van tuinen in Almere kan verschillende oorzaken hebben, en vaak spelen een combinatie van factoren een rol. Enkele belangrijke redenen voor tuinverzakking in Almere zijn:

Oorspronkelijke bodemgesteldheid

Almere is gebouwd op voormalige zeebodem en heeft over het algemeen te maken met kleigrond. Kleigrond heeft de neiging om te klinken of in te klinken, wat leidt tot verzakkingen. Dit proces wordt vaak versneld door de drassige omgeving en de samenstelling van de bodem.

Inklinking van de polder

Als onderdeel van het inpolderingsproces zakt de bodem in de polders in. Dit kan resulteren in algemene verzakkingen, en tuinen kunnen hierdoor lager komen te liggen dan oorspronkelijk bedoeld.

Waterpeilbeheer

Het waterpeil in Almere wordt strikt gereguleerd om overstromingen te voorkomen. Veranderingen in het waterpeil kunnen echter invloed hebben op de grondwaterstand, wat weer kan leiden tot verzakking van de bodem.

Grondwaterdaling

Menselijke activiteiten, zoals het onttrekken van grondwater voor drinkwater of industriële doeleinden, kunnen leiden tot een daling van het grondwaterpeil. Dit kan de bodemstructuur aantasten en verzakkingen veroorzaken.

Kapotte leiding

Is de grondverzakking zeer lokaal en ontstaat er een sinkhole? Dan kan dit wijzen op een kapotte waterleiding of rioolbuis. Een gesprongen leiding kan ervoor zorgen dat er ongemerkt grond wegspoelt. Dit zul je niet direct opmerken totdat de bodem uiteindelijk inzakt. Ook deze vorm van grondverzakking kunnen we oplossen.

Verzakking in kruipruimte

Ook een kruipruimte kan een verzakking in de tuin veroorzaken. Doordat zand in de kruipruimte verzakt, komt er ruimte vrij onder de fundering. Grond kan dan vanuit de tuin onder de fundering door de kruipruimte inzakken. Dit zorgt rondom de woning weer voor het verzakken van terrastegels en tuinen. Door de kruipruimte op te hogen kan het verzakken tegen worden gegaan. We blazen dan zandwallen in de kruipruimte tegen de fundering aan, maar zorgen er wel voor dat de kruipruimte toegankelijk blijft.

Direct een vrijblijvende offerte aanvragen

Zandblazen voor ophogen tuin in Almere

Een tuin ophogen en andere diensten

We hogen niet alleen tuinen op in Almere, Amsterdam of Rotterdam. De blaas- en zuigtechniek is geschikt voor vele toepassingen waarbij hoogte, diepte of plaats bepalend is voor de manier van uitvoeren. Waar werk niet op de gebruikelijke manier gedaan kan worden komt onze techniek om de hoek kijken. Wij zetten de techniek in voor bijvoorbeeld:

Redenen om tuin op te hogen in Almere

We hebben bodemdaling als hoofdreden genoemd voor het ophogen van tuinen. Natuurlijk kan het ook zijn dat je een nieuw terras wil aan laten leggen en hiervoor extra zand nodig hebt. Wil je hoogteverschil aanbrengen in de tuin dan heb je extra zand nodig. Ook zien we meer en meer projecten waarbij de tuin aan de waterkant wordt verlengd en wordt voorzien van beschoeiing waarbij de zand als opvulling wordt gebruikt. Over het algemeen zijn deze plekken lastig te bereiken met zwaardere voertuigen en is zandblazen de snelste en meest praktische oplossing.

Volgende
Vorige
Zandblazen voor ophogen tuin in Almere
Lastig te bereiken tuinen
Tuin ophogen waterkant
Zicht op Almere