Kruipruimte schoonmaken

Uitdiepen van kruipruimte vol puin

De kruipruimte is een ruimte waar je zelden tot nooit komt, maar is wel een belangrijke ruimte die de leefomstandigheden de woning sterk kan beïnvloeden. Optrekkend vocht, water of vervuiling kan zorgen voor onaangename geurtjes of vochtproblemen in de woning. De kruipruimte schoonmaken is dan één van de weinige oplossingen om van de problemen af te komen. Zorg dus voor een schone kruipruimte.

Oorzaken vervuilde kruipruimte

Een kruipruimte kan door verschillende oorzaken vervuild geraakt zijn. We krijgen voor diverse soorten van vervuiling meldingen binnen, zoals:

Puin en afval in de kruipruimte

Vroeger werd de kruipruimte vaak gebruikt als opslagruimte voor puin andere rotzooi. Bouwafval werd niet afgevoerd, maar in de kruipruimte gegooid. Natuurlijk zie je hier niks van, maar er komt altijd een moment dat je in de kruipruimte moet zijn. Bijvoorbeeld voor het het leggen van kabels en leidingen, voor reparatiewerkzaamheden of voor het isoleren van de vloer. Dan is het noodzakelijk de kruipruimte toegankelijk te houden en het puin te laten verwijderen. Daarnaast moet een kruipruimte ook goed te ventileren zijn. Dat gaat niet goed als deze gevuld is met puin.

Bodemvervuiling van de kruipruimte

Bij lekkage aan bijvoorbeeld het riool kan het zijn dat de kruipruimte sterk vervuild is met een laag ontlasting en rioolwater. Het gevolg is dat stank uit de kruipruimte de woning in trekt. Tevens zien we vaak dat er in de woning een plaag ontstaat van rioolvliegjes, die zich snel voortplanten in vochtige en vuile omstandigheden. Stankoverlast uit de kruipruimte en overlast van rioolvliegjes kun je voorkomen door de kruipruimte schoon te laten maken.

Water in de kruipruimte

Staat er een laag water in de kruipruimte? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Het water kan door structurele lekkage van leidingen worden veroorzaakt. Maar gebruikelijker is de stand van het grondwater. In (zeer) natte periodes kan de grondwaterstand dermate hoog worden dat de kruipruimte volloopt. Er zijn technieken om grondwater direct af te voeren. Te denken valt aan het aanleggen van drainage in de kruipruimte. Bij een vochtige kruipruimte waarbij er niet echt sprake is van een flinke laag water, zou je kunnen denken aan het opspuiten van een laag schelpen op de bodem van de kruipruimte. Wateroverlast in de kruipruimte kan tot grote problemen leiden.

 

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Wil je meer informatie ontvangen over het schoonmaken van de kruipruimte? Of wil je graag geheel vrijblijvend een offerte toegestuurd krijgen? Vraag dan nu een offerte aan.

Offerte aanvragen
Drainage buizen in de kruipruimte

Zuigtechniek bij het schoonmaken van de kruipruimte

De kruipruimte is over het algemeen een slecht toegankelijke ruimte. Een kruipruimte schoonmaken vraagt om speciale technieken, omdat handwerk zwaar en tijdrovend is. Een techniek die zich hier voor leent is zuigtechniek. Bij zuigtechniek maken we gebruik van een zuigwagen waarmee we via lange flexibele slangen eenvoudig de kruipruimte op kunnen schonen. Door de enorme zuigkracht is het mogelijk om puin en zand op te zuigen. Maar ook klei, verontreinigde grond en water os mogelijk.

Waarom de kruipruimte schoonmaken

Er zijn verschillende redenen waarom het schoonmaken en schoonhouden van de kruipruimte belangrijk is. Dit zijn o.a.

Vochtbestrijding

Een van de belangrijkste redenen om de kruipruimte schoon te maken is om vochtproblemen te voorkomen of aan te pakken. Een vochtige kruipruimte kan leiden tot schimmelgroei en houtrot, wat de structuur van je huis kan aantasten.

Gezondheid

Schimmel gedijt in vochtige omstandigheden en beïnvloedt de luchtkwaliteit in je huis negatief. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen, vooral bij mensen met allergieën of astma. Door de kruipruimte schoon te houden, verminder je het risico op schimmelgroei.

Ongedierte

Een onbeheerde kruipruimte kan een broedplaats worden voor ongedierte zoals insecten, knaagdieren en ander ongedierte. Door de kruipruimte schoon te maken en eventuele openingen te dichten, voorkom je dat ongedierte zich in de kruipruimte vestigt en zich mogelijk naar de rest van het huis verspreidt. Let op, zorg er wel voor dat de kruipruimte geventileerd wordt, dus sluit ventilatieroosters niet af.

Energie-efficiëntie

Een vochtige kruipruimte kan de isolatie van je huis aantasten, waardoor de energie-efficiëntie afneemt. Door de kruipruimte schoon en droog te houden, behoud je de isolerende eigenschappen van materialen zoals steenwol of schuim. Natte isolatie zorgt tevens voor ergere problemen, zoals houtrot.

Stankoverlast voorkomen

Stilstaand water en vochtige omstandigheden kunnen onaangename geuren veroorzaken. Het schoonmaken van de kruipruimte kan helpen bij het verminderen van onaangename geuren die zich anders door het huis kunnen verspreiden.

Schade aan de fundering en bouwconstructie voorkomen

Een vochtige kruipruimte kan houten balken en funderingen aantasten, wat uiteindelijk de constructie van het huis in gevaar kan brengen. Door de ruimte schoon te houden, bescherm je de structurele componenten van je huis tegen mogelijke schade. Bij veel wateroverlast kan de bodem ook gaan verzakken waarbij de fundering vrij komt te liggen en de constructie verzwakt. In dit geval kunnen we extra zand tegen de fundering blazen en de kruipruimte ophogen.

Het is belangrijk om de kruipruimte zo nu en dan te inspecteren en schoon te maken om deze problemen te voorkomen en een gezond, veilig en comfortabel leefmilieu te behouden.

Hoe werkt het reinigen van de kruipruimte?

De werkzaamheden bij het opschonen van de kruipruimte worden bepaald door de soort vervuiling. Ligt de kruipruimte vol met puin, dan zuigen we het puin weg. Overige rotzooi dat niet gezogen kan worden verwijderen we handmatig. Bij rioollekkage vormt zich een laag met verontreiniging op de bodem van de kruipruimte. Er zijn twee mogelijkheden om deze verontreiniging op te lossen.

  1. Het opspuiten van een laag zand
  2. Het wegzuigen van de vervuilde laag

Bij het opspuiten van een laag zand bedekken we de verontreiniging waardoor er geen sprake meer is van stankoverlast. De verontreiniging is dan nog wel aanwezig, alleen niet meer zichtbaar. Bij deze vorm is het noodzakelijk dat de kruipruimte voldoende hoogte heeft om na het ophogen nog voldoende werkruimte over te houden.

Onze voorkeur gaat uit naar optie 2, omdat we dan de vervuiling ook daadwerkelijk verwijderen. We zuigen de verontreinigde laag uit de kruipruimte en lossen zo structureel het probleem op. Eventueel kunnen we de kruipruimte voorzien van een schone laag zand of schelpen.

 

Offerte aanvragen voor reinigen kruipruimte

Wil je je kruipruimte schoon laten maken? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen