Zinkgat opvullen

Heb je rond je woning plotseling last van wegzakkende grond of grote gaten in de tuin? Dan kan dit mogelijk een zinkgat of sinkhole zijn. Een zinkgat opvullen kan in sommige gevallen een probleem zijn omdat deze niet altijd goed bereikbaar zijn. Zo is niet elke tuin te benaderen met een graafmachine of een dumper en zelfs niet met een kruiwagen. Door middel van zandblazen, ook wel zandspuiten genoemd, kunnen we nagenoeg op elke plek komen. Door het gebruik van lange flexibele slangen is het blazen van zand op afstanden van wel 200 meter mogelijk. Ook kunnen we door smalle steegjes of door woningen zonder schade aan te brengen aan tuin of woning. Het blazen van zand is tevens een ideale manier om grondverzakkingen op te lossen.

Zinkgat niet direct opvullen

Een zinkgat opvullen is zo gedaan. Wel is het belangrijk om eerst te achterhalen wat de oorzaak is van ontstaan van het zinkgat. Een dergelijk gat ontstaat namelijk niet zomaar. In Nederland is bodem- of grondverzakking de normaalste zaak. We wonen op grote schaal onder de zeespiegel. Daarnaast hebben we te maken met bepaalde grondsoorten die in kunnen klinken. Grondverzakking kun je tegengaan door bijvoorbeeld het opspuiten van zand. Maar heb je last van wegzakkende bestrating of het plotseling ontstaan van grote gaten in de tuin of rond de woning kan duiden op andere problemen. Vul je het zinkgat direct op zonder de oorzaak te achterhalen? Dan is de kans aanwezig dat het gat snel weer zichtbaar is.

Grondverzakking oplossen door opspuiten zand

Mogelijke oorzaken zinkgat/sinkhole

Het ontstaan van een zinkgat kan verschillende oorzaken hebben. Alvorens je een zinkgat gaat opvullen moet je eerst weten wat de oorzaak is van het wegzakken van de grond. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

  • Leiding of rioolbreuk onder de grond
  • Natuurlijke erosieprocessen
  • Menselijke activiteiten
  • Grondverzakking
  • Oplosbare gesteenten

Ondergrondse leidingen of riolering

Het ontstaan van sinkholes door kapotte leidingen zien we zo nu en dan voorbij komen. Een lek in een ondergrondse waterleiding of riolering kan ervoor zorgen dat de grond eromheen wegspoelt, waardoor een holte ontstaat. Dit kan uiteindelijk leiden tot een instorting van de bovenliggende grond en de vorming van een zinkgat. Het spreekt voor zich dat de leidingen eerst gerepareerd moeten worden alvorens het zinkgat opgevuld kan worden.

Natuurlijke erosieprocessen

Langdurige blootstelling aan regenwater kan de bodemstructuur veranderen en leiden tot erosie. Dit kan vooral gebeuren als de bodem in je tuin bestaat uit zand of andere losse materialen. Als gevolg hiervan kan de grond instabiel worden en een zinkgat veroorzaken.

Menselijke activiteiten

Grondverstoringen door menselijke activiteiten, zoals graafwerkzaamheden of het verwijderen van bomen met diepe wortels, kunnen de stabiliteit van de bodem beïnvloeden en de vorming van zinkgaten bevorderen.

Bodemdaling

Bodemdaling door bijvoorbeeld het inklinken van grond zorgt ervoor dat ook de bodem van kruipruimtes zakt. Soms is de daling dusdanig groot dat grond van buiten de kruipruimte onder de fundering door de kruipruimte inzakt. Dit zorgt voor het wegzakken van bestrating en tuinen. Zie je de grond direct rond de woning wegzakken dan weet je bijna zeker dat de grond onder de fundering door in de kruipruimte verdwijnt.

Oplosbare gesteenten

Een vorm die minder vaak voorkomt in Nederland is het ontstaan van zinkgaten door het oplossen van onderliggend gesteente. In Limburg komt deze vorm nog wel voor door de aanwezigheid van kalk zandsteen (mergel) in de bodem. Als de bodem onder je tuin bestaat uit oplosbare gesteenten zoals kalksteen of gips, kan regenwater of grondwater deze gesteenten geleidelijk oplossen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot de vorming van ondergrondse holtes. Wanneer de grond boven deze holtes niet langer voldoende ondersteuning biedt, kan het instorten, waardoor een zinkgat ontstaat.

 

 

Zinkgat op laten vullen

Wil je een zinkgat op laten vullen? Maar kan dit niet via de traditionele methode?  Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan voor zandblazen.

Vrijbijvend offerte aanvragen

Een zinkgat opvullen, zo doen we dat

  1. Eerst achterhalen we de oorzaak van het ontstaan van het zinkgat. Dit is namelijk bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden en de uiteindelijke oplossing
  2. We arriveren met een blaascombinatie gevuld met zand
  3. We koppelen de slangen tot de gewenste lengte is bereikt
  4. Vervolgens blazen we het zand het zinkgat in en trillen dit aan (bij een verzakking in de kruipruimte verhogen we eerst de kruipruimte en spuiten wallen op tegen de fundering)
  5. We laten alles weer opgeruimd achter

Zandblazen is zeer geschikt voor lastig te bereiken plakken. Kruipruimtes en tuinen zonder achterom zijn onbereikbaar voor graafmachines. Het zandblazen via flexibele slangen maakt het mogelijk om ook deze plekken te bereiken. Tevens kunnen we grote hoeveelheden zand verplaatsen zonder de tuin of deurposten te beschadigen.

Zandblazen zetten we niet alleen in om zinkgaten op te vullen, maar kan ook ingezet worden voor:

Zinkgaten opvullen die ontstaan door bodemdaling

Zinkgaten die ontstaan door bodemdaling is een steeds groter wordend probleem. Dat is de reden dat we hier nog iets meer aandacht aan besteden. Het probleem ontstaat met name in gebieden waar veel veengrond voorkomt of waar in het verleden land gewonnen is door bijvoorbeeld drooglegging. Je ziet dat hier de bodem nog steeds verder daalt. Dit vormt een probleem onder woningen waar de bodem van de kruipruimte ook steeds verder zakt, waardoor de fundering vrij kom te liggen. Bij wateroverlast kan het voorkomen dat grond rond de woningen de kruipruimte inspoelt. Zo ontstaan rond woningen verzakkingen. Heb je last van extreme verzakkingen rond de woning? Dan loont het zeker om eens de kruipruimte te laten inspecteren. Een dergelijke verzakking kun je oplossen door je kruipruimte weer op te laten hogen. Wij blazen het zand tegen de fundering aan, waardoor grond niet meer de kruipruimte in kan zakken.

Volgende
Vorige
Kruipruimte ophoge
Grondverzakking oplossen door opspuiten zand
Zinkgat opvullen dmv zandblazen

Een zinkgat opvullen?

Heb je last van zinkgaten of grondverzakkingen? Met zandblazen  is dit snel verholpen. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Overige diensten

Volgende
Vorige