Wat is BRL 7001?

Kooiker Zuigtechniek B.V. is BRL 7001 gecertificeerd. En daar zijn wij trots op! De BRL 7001 stelt diverse eisen aan onze organisatie, waar wij graag aan voldoen.

BRL 7001

Eigenlijk is de officiële benaming van BRL 7001 ‘SIKB-protocol 7001 ‘Landbodemsanering met conventionele methoden’. Dit protocol beschrijft wat de eisen zijn voor een goede werkwijze ten opzichte van de conventionele saneringsmethode, zoals ontgraving en grondwateronttrekking. BRL 7001 houdt ons scherp om fouten te voorkomen en maakt inzichtelijk of wij onze saneringsdoelstelling hebben gehaald.

Enkele belangrijke eisen om het certificaat BRL 7001 te verkrijgen:

En dat maakt het Kooiker Zuigtechniek B.V. mogelijk om je nóg beter te helpen. Want het werken in verontreinigde grond mag tegenwoordig alleen verricht worden door erkende bedrijven, die volgens een nauwkeurige procedure de vervuilde grond afvoeren. Bij asbest of andere pollutie helpen wij je dus graag verder.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en een op maat gemaakt advies. Onze specialisten staan je graag te woord.

Onze diensten

Volgende
Vorige

Schadevrij vrijzuigen van kabels en leidingen, uitgraven van riolering en graven van sleuven.